Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu

nr. tel.: 608 386 047, e-mail: biuro@zklaster.org